Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

B.T |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 93 hồ chứa thủy lợi, thủy điện (trong đó có 73 hồ chứa thủy lợi) đang hoạt động, trong đó phần lớn các hồ thủy lợi vừa và nhỏ được xây dựng từ nhiều năm trước, không còn đảm bảo trong điều kiện mưa lũ cực đoan. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập năm 2018, có khoảng 30 hồ chứa thủy lợi có hiện tượng sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp khá lớn, cầu công tác bị hư hỏng, cửa cống và thiết bị đóng mở xuống cấp rò rỉ, tràn xả lũ bị bong vữa, nứt nẻ hoặc tràn đất tự nhiên, khả năng thoát lũ kém, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ…

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo cấp báo động lũ trên các sông để chủ động ứng phó; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi trên địa bàn xây dựng phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập, gửi về Sở NN&PTNT để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn; trên cơ sở đó lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, ngành liên quan chỉ đạo củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Bên cạnh đó có phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước đối với các hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du; phối hợp chỉ đạo quản lý các hồ chứa nước trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam trực tiếp quản lý. Ngoài ra chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ hàng năm.

B.T