Tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho ngư dân vùng bãi ngang

;
Thứ Năm, 14/03/2019, 15:25 [GMT+7]

Ngày 13.3, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập và những giải pháp nâng cao thu nhập của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam”. Đề tài do TS. Hoàng Hồng Hiệp - Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ chủ nhiệm, triển khai giai đoạn 2016 - 2018.

Theo TS. Hoàng Hồng Hiệp, dù tỉnh và Trung ương đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, song hiện tại thu nhập của các hộ dân vùng bãi ngang ven biển Quảng Nam còn thấp và bấp bênh, nguy cơ nghèo và tái nghèo luôn thường trực. Trong khi đó, hoạt động kinh tế hộ gia đình ngư dân vùng bãi ngang ven biển thường tổ chức với quy mô nhỏ lẻ, tự phát, đa số ít có sự liên kết với nhau và với các tổ chức kinh tế xã hội bên ngoài. Ngư dân vùng bãi ngang ven biển cũng gặp khó trong việc huy động vốn phát triển ngư nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng hiện đại, xa bờ.

Để cải thiện thu nhập cho người dân, TS. Hoàng Hồng Hiệp cho rằng, cần đảm bảo tính công bằng tương đối giữa các nhóm dân cư, giảm thiểu sự phân cực về thu nhập, đời sống trong cộng đồng dân cư. Phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản vùng bãi ngang ven biển theo hướng bền vững, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất sạch; quy mô lớn, hiện đại, năng suất cao, có giá trị gia tăng cao và định hướng thị trường. Đồng thời đổi mới công tác quản lý hoạt động thủy sản, nâng cao vai trò thực chất của các nghiệp đoàn, chi hội thủy sản, tổ hợp tác trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản...

HOÀNG LIÊN

.
.
.
.
.