Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng: Nhiều dự án không thể thực hiện

;
Thứ Năm, 11/07/2019, 12:58 [GMT+7]

Theo báo cáo sơ kết công tác lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều dự án liên quan đến chuyển đổi mục đích đất rừng tự nhiên sang mục đích khác chậm, hoặc không thể triển khai được do vướng cơ chế, quy định pháp luật hiện hành.

Các dự án liên quan đến chuyển đổi mục mục đích sử dụng đất rừng đều chậm, hoặc khó thực hiện.Ảnh: T.N
Các dự án liên quan đến chuyển đổi mục mục đích sử dụng đất rừng đều chậm, hoặc khó thực hiện.Ảnh: T.N

Chi cục Kiểm lâm vùng IV (thuộc Tổng cục Kiểm lâm) cho biết, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 867 dự án đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, phần lớn đất rừng tự nhiên sang mục đích khác với tổng diện tích 55.393ha (trong đó rừng tự nhiên 11.704ha; rừng trồng các loại 3.721ha; đất chưa có rừng 2.772ha và đất khác). Qua rà soát cho thấy, trong số các dự án do địa phương đề xuất, Chính phủ chỉ phê duyệt 16 dự án. Cụ thể, tỉnh Bình Định 1 dự án với diện tích 130ha; Khánh Hòa 1 dự án diện tích 24ha; Kon Tum 13 dự án với diện tích 159ha và Đắc Nông 1 dự án. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, các dự án đề xuất khác hiện Bộ NN&PTNT đang trình Chính phủ xem xét, quyết định. Riêng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ông Bùi Sanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV cho rằng, tiến độ triển khai các dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích khác khá chậm, thậm chí không thể thực hiện được. Bởi, một số danh mục dự án, công trình liên quan đến chuyển đổi mục đích đất rừng sang mục đích khác chưa cập nhật, điều chỉnh kịp thời trong quá trình lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương. “Điều chính yếu là các dự án bị ràng buộc bởi các quy định của điều 14 Luật Lâm nghiệp ban hành ngày 15.11.2017; Chỉ thị số 13 ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71 ngày 8.8.2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng” - ông Sanh lý giải nguyên nhân dự án chậm, hoặc không triển khai.

Hiện nay, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 184 đơn vị chủ rừng nhà nước, gồm 7 vườn quốc gia, 17 khu bảo tồn thiên nhiên, 9 ban quản lý rừng đặc dụng, 85 ban quản lý rừng phòng hộ, 66 doanh nghiệp nhà nước là công ty lâm nghiệp. Tại Quảng Nam, các lâm trường quốc doanh đã cổ phần hóa từ lâu; trong 2 năm qua, cả tỉnh chỉ có vài dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích khác; các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh.

TRẦN NGUYỄN

.
.
.
.
.