Toàn tỉnh có 17/18 Hội Cựu thanh niên xung phong cấp huyện

;
Thứ Năm, 11/07/2019, 12:41 [GMT+7]

Tại hội nghị sơ kết công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh vấn đề sắp xếp hội quần chúng theo Quyết định 3533 của UBND tỉnh.

Theo Hội Cựu TNXP, việc UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cho thành lập mới hội cơ sở (vì chờ sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đến nay đã hơn 2 năm, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng, phát triển tổ chức hội và việc thực hiện chế độ chính sách cho Cựu TNXP. Hội Cựu TXNP tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến, tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở và những nơi đã đủ điều kiện thành lập hội theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc sắp xếp các hội quần chúng theo Quyết định 3533 một cách đồng bộ về sự lãnh đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tránh tình trạng thiếu thống nhất từ tỉnh đến cơ sở...

Được biết, toàn tỉnh hiện có 17/18 Hội Cựu TNXP cấp huyện (thiếu Nam Trà My) và 184/244 hội cấp xã với tổng số 10.038 hội viên.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.