Kết nối, chia sẻ trang Facebook về phòng chống thiên tai

;
Thứ Hai, 12/08/2019, 10:08 [GMT+7]

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Phòng chống thiên tai Trung ương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị kết nối, chia sẻ các trang thông tin trên Facebook của Tổng cục Phòng chống thiên tai Trung ương và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Cụ thể, trang thông tin phòng chống thiên tai của Tổng cục Phòng chống thiên tai Trung ương tại địa chỉ: https://www.facebook.com/phongchongthientai; trang Quảng Nam - Thông tin phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Quang-Nam-Thong-tin-phong-chong-thien-tai-2250616428333743.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm truy cập, phổ biến đến các bộ phận chuyên môn có liên quan để tiến hành kết nối, chia sẻ nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các trang Facebook trên.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.