Giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước số 06 tại Hội An

;
Thứ Tư, 11/09/2019, 15:04 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2831 giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước số 06 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Quảng Nam, đặt tại TP.Hội An.

Lý do giải thể là không có trợ giúp viên pháp lý làm việc thường xuyên tại chi nhánh theo quy định pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Quảng Nam thu hồi dấu, tài liệu, quản lý và sử dụng tài sản của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước số 06 theo đúng quy định pháp luật; thời gian hoàn thành trước ngày 30.9.2019.

ĐÔNG YÊN

.
.
.
.
.