Đặt tên, điều chỉnh giới hạn các tuyến đường tại Tam Kỳ và Hiệp Đức

;
Thứ Sáu, 08/11/2019, 12:02 [GMT+7]

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại TP.Tam Kỳ và thị trấn Tân An (Hiệp Đức). Tại TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh quyết định đặt tên 56 đường, gồm tên của 39 danh nhân ngoài tỉnh và 17 danh nhân trong tỉnh; đồng thời điều chỉnh giới hạn 9 đường tại Tam Kỳ, gồm các đường: Nguyễn Gia Thiều, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Định, Ngô Đức Kế, Phan Khôi, Nguyễn Phúc Chu, Phạm Nhữ Tăng, Lê Anh Xuân,  Phan Đình Giót.

UBND tỉnh cũng quyết định đặt tên 26 đường, gồm tên của 13 danh nhân ngoài tỉnh, 12 danh nhân trong tỉnh và 1 tên phong trào tại thị trấn Tân An (Hiệp Đức).

BẢO LÂM

.
.
.
.
.