Chấn chỉnh hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19

X.H |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trung tâm y tế thông báo công khai, rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của ban chỉ đạo cấp huyện, trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, liên hệ, thông tin kịp thời. Đồng thời yêu cầu trạm y tế kết nối thường xuyên với các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai quản lý chặt chẽ người về từ Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đoàn Thanh niên từ huyện đến xã, phường, thị trấn tích cực vận động, hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone và ứng dụng khai báo y tế nCoV nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, các tổ phản ứng nhanh đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, gửi mẫu, nhận mẫu, trả kết quả theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP.Đà Nẵng đến nay, Quảng Nam đã triển khai thực hiện 81.202 mẫu xét nghiệm, đang cách ly tập trung gần 1.400 người.

TAGS