Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai

T.S |

Hôm qua 5.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2425/UBND-KTN yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các cấp chủ động các biện pháp phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công văn, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về công tác PCTT&TKCN, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro năm 2020 phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo quy định.

Trước mắt, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo công tác phòng chống hạn và nhiễm mặn vụ hè thu năm 2020; chỉ đạo tính toán cân đối nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi do tổ chức thủy lợi cơ sở địa phương quản lý, khai thác để bố trí diện tích sản xuất phù hợp. Đối với các hồ chứa có nguy cơ cao thiếu nước, các địa phương thực hiện chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không bố trí sản xuất; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn để chủ động ứng phó. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Ngành tập trung theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, mặn xâm nhập chỉ đạo công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn; tổ chức theo dõi, chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định.

Đối với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND tỉnh giao trách nhiệm theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định. Ban thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh lên website “pctt.quangnam.vn” và trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” để nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí biết và theo dõi...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình. Đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác PCTT&TKCN theo chỉ đạo, điều động của Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

* Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 (từ ngày 15 - 22.5).

TAGS