Có 2.402 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững

D.LỆ |

Sáng 7.7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ đầu năm đến nay nhiều nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH triển khai chậm. Toàn tỉnh mới có 244 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển sinh hơn 7.100 người học nghề các cấp; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 8.400 người (hơn 121 tỷ đồng); xác nhận, thực hiện chế độ người có công cho 2.206 trường hợp.

Toàn tỉnh đến nay có 2.402 hộ nghèo và 1.280 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh. Về hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh chi trả xong đối với nhóm người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội; riêng nhóm lao động tự do và lao động làm việc theo hợp đồng trong doanh nghiệp đang tiếp tục tiến hành, hạn chót hoàn thành vào ngày 31.7.

* Chiều cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Sở LĐ-TB&XH được Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc về thành tích công tác năm, các nội dung chuyên đề. Trong đó, UBND tỉnh công nhận 34 tập thể Lao động xuất sắc; tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu Khối đơn vị sự nghiệp; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân… Dịp này, Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu; thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

TAGS