Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng nhà và hỗ trợ đoàn viên

A.NHI |

Công đoàn Giáo dục tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho đoàn viên Bling Nhing (Trường THPT Võ Chí Công - Tây Giang).

Đây là ngôi nhà do Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng và sự đóng góp của cán bộ, giáo viên nhà trường cùng với kinh phí của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” những năm qua đã giúp cho nhiều đoàn viên có được ngôi nhà khang trang, tạo điều kiện có nơi ăn chốn ở ổn định, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục tỉnh còn hỗ trợ cho 9 nhà giáo, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua tại Trường THPT Tây Giang, Võ Chí Công, Quang Trung (Đông Giang), mỗi người 1 triệu đồng từ Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng để cùng chia sẻ khó khăn với đoàn viên.

TAGS