Đề nghị thực hiện tham gia bảo hiểm tàu cá khi hết hạn

VĂN PHIN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện Núi Thành, Duy Xuyên và Thăng Bình quan tâm phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tham gia bảo hiểm tàu cá khi bảo hiểm đã hết hạn.

Theo quy định tại các hợp đồng thế chấp tài sản, các tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP là tài sản bảo đảm cho các khoản vay vốn đóng mới tàu cá của chủ tàu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, do đó các chủ tàu bắt buộc phải tham gia bảo hiểm khai thác hải sản liên tục trong suốt quá trình vay vốn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tàu cá đã hết hạn bảo hiểm nhưng ngư dân chưa tiếp tục mua bảo hiểm theo quy định.

TAGS