Gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

NHƯ THỦY |

(QNO) - Thực hiện Thông báo số 924 ngày 8.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chi hỗ trợ bổ sung nhóm đối tượng người dân trên địa bàn Quảng Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ gần 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ các nhóm đối tượng này.

Theo đó đã hỗ trợ 482 triệu đồng cho 321 thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng và gần 2 tỷ đồng hỗ trợ 1.654 người lao động là giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Quảng Nam nhưng không giao kết hợp đồng lao động ở 13/18 địa phương gồm: Tam Kỳ, Hội An, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Điện Bàn.

Số tiền trên điều chuyển về Ban cứu trợ cấp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao Mặt trận cấp huyện chủ trì phối hợp với UBND huyện thực hiện chi trả đúng đối tượng.

TAGS