Tuyển 150 học sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

;
Thứ Hai, 12/06/2006, 09:46 [GMT+7]
Năm học 2006-2007, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh sẽ tuyển 150 học sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển; trong đó 143 em người dân tộc thiểu số, 7 em người Kinh. Các địa phương được tuyển nhiều nhất là Đông Giang 28, Nam Giang 30, Phước Sơn 24, Tây Giang 15, Phước Sơn 24, Nam Trà My 18. Đối tượng được tuyển là học sinh xếp loại học lực năm lớp 9 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.P.V
.
.
.
.
.