Hơn 51% số xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

X.Phú |

Ngày 7.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi theo Quyết định 239 (9.2.2010) của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1517 (13.5.2011) của UBND tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 2 năm thực hiện, đến nay cả tỉnh đã có 51,2% xã (với 125 trong tổng số 244 xã, phường, thị trấn) hoàn thành phổ cập. Hiện đã có 3 địa phương có 100% số xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập GDMN 5 tuổi là TP.Tam Kỳ, huyện Điện Bàn và Đại Lộc. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2014, tất cả các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, sớm hơn 1 năm so với của cả nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Trần Minh Cả, để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới tất cả các địa phương phải tập trung thực hiện, trong đó cần rà soát lại các mặt như công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; quan tâm việc tuyển dụng, bố trí, chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là ở khu vực miền núi, về lợi ích của việc đưa trẻ 5 tuổi ra lớp.

X.Phú