Đại Lộc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Bích Liên |

Theo báo cáo của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc, địa phương đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi vào cuối năm 2012, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Đến nay, số trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp đạt 100%, số trẻ học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành chiếm tỉ lệ 100%. Số trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân được theo dõi qua biểu đồ phát triển về cân nặng còn 8%, suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 7%... Số giáo viên dạy trẻ mẫu giáo lớp 5 tuổi toàn huyện là 145 người/81 lớp 5 tuổi.  Trong đó, 145/145 giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 20/81 số phòng học kiên cố.

Bích Liên