Triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2014

KIM NGÂN - LY LAN |

(QNO) -  Sở GD-ĐT vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nhiệp THPT năm 2014.

Hội nghị đã tổng hợp những điểm mới của kỳ thi năm nay, phân tích những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng quy chế thi mới, đồng thời hướng dẫn tổ chức thi đảm bảo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Năm nay, toàn tỉnh có 63 đơn vị dự thi với 48 cụm thi, Sở GD-ĐT lập phương án các hội đồng coi thi trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các đơn vị. Các đơn vị dự thi cần đảm bảo điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi của thí sinh, thời gian nhận hồ sơ từ 25.4 đến 7.5 và để tại trường, không chuyển về hội đồng thi, cần lưu ý việc bảo lưu điểm đối với giáo dục thường xuyên.

Các hội đồng coi thi cần chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cho kỳ thi, lập phương án hội đồng coi thi dự phòng. Các đơn vị cũng cần lưu ý việc lập hồ sơ dự thi, sắp xếp phòng thi, kiểm tra chéo hồ sơ thi, điều động giáo viên coi thi, chấm thi, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên học tập quy chế và nghiệp vụ thi, nắm chắc lịch thi của từng môn. Bên cạnh đó, hội nghị cũng cung cấp những chức năng mới của phần mềm quản lý thi tốt nghiệp, giúp các đơn vị nắm vững quy trình và những lưu ý trong quá trình nhập liệu hồ sơ thí sinh để đảm bảo tính chính xác.

KIM NGÂN - LY LAN