Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh an toàn, nghiêm túc

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và tuyển sinh năm 2014. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh, tổ chức tốt các hội đồng coi thi, in sao, bảo mật đề thi; xây dựng và thực hiện tốt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các trường học có bố trí hội đồng thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan (Công an tỉnh, Sở Thông tin - truyền thông, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam, Sở Y tế, Công ty CP Điện lực Quảng Nam) và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

BẢO NGUYÊN