Đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia

THÁI BÌNH |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an toàn, đúng quy chế tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2017.

Theo đó, Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2017 có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cán bộ, giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng được Bộ GD-ĐT cử đến xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp năm 2017.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, người dân tộc thiểu số. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

THÁI BÌNH