Đề thi, bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017

;
Thứ Bảy, 24/06/2017, 21:38 [GMT+7]

(QNO) - Đề thi và bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 thuộc tổ hợp khoa học xã hội vào sáng 24.6, mã đề 319.

Đáp án:

 1. A 2. C  3. B  4. A  5. A  6. C  7. B  8. B 
9. D  10. C  11. C   12. D 13. D  14. C  15. B  16. A 
17. D  18. D  19. D  20. C  21. C  22. D  23. C  24. B 
25. A  26. A  27. C  28. A  29. D   30. B  31. C 32. A 
33. A  34. D  35. A  36. A  37. B   38. A 39. A  40. D 

 (Theo zing.vn)

.
.
.
.
.