Đào tạo tiếng Việt cho 78 lưu học sinh Lào

;
Thứ Sáu, 03/11/2017, 09:58 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo tiếng Việt cho 78 lưu học sinh tỉnh Sê Kông và tỉnh Champasak, Lào. Trong đó có 45 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng của tỉnh và 33 lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí. Số lưu học sinh nêu trên được tiếp nhận từ 5.10.2017, được đào tạo trong 10 tháng tại Trường Đại học Quảng Nam. Theo đó, Trường Đại học Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo cho các lưu học sinh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh cho các lưu học sinh Lào.

BẢO LÂM

.
.
.
.
.