2.893 học sinh THPT hưởng chính sách hỗ trợ học tập

;
Thứ Sáu, 08/11/2019, 12:55 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách học sinh đang theo học tại 24 trường THPT trong tỉnh hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo quy định của Chính phủ. Năm học 2019 - 2020 có 2.893 học sinh (trong đó có 2.815 học sinh người dân tộc thiểu số, 75 học sinh người dân tộc Kinh) được hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng; năm học 2018 - 2019 hỗ trợ bổ sung 3 trường hợp với 13 triệu đồng.

Theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.72016 của Chính phủ, để được hưởng chính sách hỗ trợ, học sinh THPT là người dân tộc thiểu số đang học tại trường THPT hoặc cấp THPT tại trường phổ thông có nhiều cấp học; học sinh và cha, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; nhà ở xa trường khoảng cách từ 10km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện nêu trên, còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo.

CHÂU NỮ

 

.
.
.
.
.