Hội LHPN Phú Ninh tuyên dương 20 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến

A.ĐÔNG - Q.VƯƠNG |

Sáng 29.6, Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến và chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu, giai đoạn 2015 - 2020.

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị. Ảnh: Q.V
Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị. Ảnh: Q.V

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa bằng các phong trào, cuộc vận động sáng tạo, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ.

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và nhân rộng hơn 20 mô hình, 200 điển hình trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá như phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, phong trào phụ nữ Phú Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Tại hội nghị này, Hội LHPN huyện đã tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể và 70 cá nhân đại diện cho hơn 200 cán bộ, hội viên tiêu biểu, chi hội trưởng tiêu biểu.

TAGS