Tam Kỳ: Hơn 1.600 lao động tìm được việc làm ổn định

;
Thứ Hai, 07/08/2006, 09:47 [GMT+7]
UBND thị xã Tam Kỳ cho biết,   việc giải ngân hơn 500 triệu đồng cho 23 dự án vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho  75 lao động có việc làm  ổn định.  Cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các chương trình kinh tế - xã hội   cũng  tạo việc làm cho cho 478 lao động khác. Ngoài ra, còn có hơn 1 nghìn lao động ở các xã, phường tìm được việc làm ổn định thông qua tuyển dụng phục vụ các nhu cầu trong và ngoài địa bàn. P.C.A 
.
.
.
.
.