Quy định mới về nâng lương trước thời hạn

Thứ Tư, 27/03/2013, 08:26 [GMT+7]

Theo Nghị định 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kể từ ngày 10.4.2013, cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng. Tỷ lệ cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị. Nghị định cũng bổ sung thêm thời hạn nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân là 4 năm. (H.L)
 

;
.
.