Nông Sơn đào tạo nghề nông nghiệp cho 182 lao động nông thôn

;
Thứ Ba, 20/12/2016, 10:24 [GMT+7]

Để thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, huyện Nông Sơn vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh mở 5 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 182 lao động nông thôn trên địa bàn 5 xã Quế Trung, Quế Ninh, Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Lâm.

Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, các khóa đào tạo nghề này chủ yếu tập trung hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn, chuyển giao kỹ thuật trồng hồ tiêu, cách nuôi và phương pháp phòng trừ một số loại dịch bệnh nguy hiểm cho trâu, bò… nhằm giúp nông dân những địa phương vừa nêu ứng dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất để nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

MAI NHI
 

.
.
.
.
.