Gần 500 lao động được đào tạo nghề may

;
Thứ Sáu, 10/03/2017, 09:10 [GMT+7]

Chiều 9.3, Sở LĐ-TB&XH tổ chức cuộc họp giao ban với các địa phương trong toàn tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 3577 của UBND tỉnh về đào tạo nghề may cung ứng cho các doanh nghiệp, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, toàn tỉnh đã và đang đào tạo nghề may cho 496 lao động tại các huyện Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nam Trà My, Nam Giang.

Các doanh nghiệp cùng phối hợp trong đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo gồm các công ty: Moonchen Việt Nam, Vast Apparel Việt Nam, Sơn Hà Duy Xuyên, Thời trang Nguồn lực. Sau thời gian triển khai, việc thực hiện Quyết định 3577 vẫn còn gặp nhiều khó khăn như có địa phương chưa quyết liệt thực hiện; tuyển sinh lao động khó khăn, không đủ lao động đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp; cơ sở đào tạo triển khai thực hiện nhưng hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ, không tuân thủ quy định của cơ chế nên chưa thể ký kết hợp đồng đào tạo; doanh nghiệp vẫn chưa thực sự vào cuộc đồng hành.

D.LỆ

.
.
.
.
.