Đào tạo nghề may công nghiệp cho 90 lao động miền núi

;
Thứ Sáu, 21/04/2017, 08:52 [GMT+7]

Sáng 20.4, Trường Trung cấp Nghề thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam (đóng chân tại huyện Nam Giang) khai giảng khóa đào tạo nghề may công nghiệp theo Quyết định 3577 của UBND tỉnh. Đây là khóa đào tạo thứ hai do nhà trường phối hợp với các huyện Nam Giang, Phước Sơn tuyển sinh và đào tạo tập trung trong nhà trường và học việc tại doanh nghiệp. Lao động tốt nghiệp khóa đào tạo nghề này, hội đủ các điều kiện cần thiết sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty may Max Planning Việt Nam, Germton, Minh Hoàng 2.

D.LỆ

.
.
.
.
.