Tập huấn các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài tại Việt Nam

;
Thứ Tư, 19/04/2017, 07:54 [GMT+7]

Sáng 18.4, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tập huấn các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài (LĐNN) tại Việt Nam cho gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo và nhân viên làm công tác nhân sự các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

Buổi tập huấn nhằm hướng dẫn 3 nội dung liên quan đến các quy định pháp luật về người LĐNN tại Việt Nam gồm: Nghị định số 11 ngày 3.2.2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về LĐNN tại Việt Nam, Thông tư số 40 ngày 25.10.2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11 ngày 3.2.2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về LĐNN tại Việt Nam và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý LĐNN làm việc tại Việt Nam. Theo Nghị định 11, người LĐNN là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật. Một trong những điểm mới của Nghị định 11 là việc xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN. Theo đó, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người LĐNN dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì người sử dụng lao động phải báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Sở LĐ-TB&XH, hiện toàn tỉnh có khoảng 665 người LĐNN, chủ yếu đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.