Tam Kỳ thu thập thông tin về cung cầu lao động

;
Thứ Tư, 05/07/2017, 08:25 [GMT+7]

UBND TP.Tam Kỳ vừa ban hành kế hoạch thu thập, tổng hợp thông tin về cung cầu lao động năm 2017. Nội dung thu thập thông tin nhân khẩu học bao gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực GD-ĐT.

Đang tham gia các hoạt động kinh tế: đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế. Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp, không hoạt động kinh tế theo lý do. Phương pháp thu thập thông tin dựa trên hình thức phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát thực tế. Điều tra viên đến từng hộ đóng trên địa bàn điều tra để phỏng vấn chủ hộ và ghi đầy đủ các câu trả lời vào sổ ghi chép thông tin. Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày bắt đầu từ ngày 1.7.2017.

QUANG SƠN
 

.
.
.
.
.