Hơn 1.120 lao động được đào tạo nghề theo Nghị quyết 12 HĐND tỉnh

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Chiều 31.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19.7.2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14.10.2016 của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, tỉnh đã phân bổ kinh phí đợt 1 gần 6 tỷ đồng để triển khai thực hiện cơ chế. Đến nay, đã có tổng cộng 1.121 lao động của 14 huyện được tham gia học nghề và hoàn thành đào tạo gần 700 lao động. Đồng thời, các cơ sở đào tạo đã bàn giao 605 lao động cho các doanh nghiệp, trong đó có 370 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam mở các chuyên mục tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trong điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; phát hành 5.000 cuốn sổ tay hướng dẫn việc triển khai thực hiện cơ chế.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế: số lượng người được đào tạo nghề còn thấp, chỉ đạt 1.121/12.000 người theo kế hoạch, riêng 6 huyện miền núi chỉ có 517/3.100 người theo kế hoạch; nhiều địa phương chưa quan tâm, mới thực hiện khâu tổ chức tuyên truyền chính sách; công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo còn khó khăn…

Sở LĐ-TB&XH và các ban ngành liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị bổ sung một số chính sách: hỗ trợ tiền giữ trẻ cho lao động nữ sau khi học nghề; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người học nghề là dân tộc thiểu số; cho phép người lao động sau học nghề được làm việc tại các doanh nghiệp ngoài địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đánh giá việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 còn nhiều hạn chế. Vì vậy, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chủ động, tích cực hơn trong việc thực hiện; đề nghị Sở LĐ-TB&XH, các địa phương, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng, bằng người thật việc thật về hiệu quả của cơ chế, chính sách. Về đề nghị bổ sung một số chính sách như hỗ trợ tiền giữ trẻ cho lao động nữ sau khi học nghề, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người học nghề là dân tộc thiểu số... Sở LĐ-TB&XH phải khảo sát số liệu liên quan để làm cơ sở căn cứ, minh chứng nhằm trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét.

ĐOÀN ĐẠO