Đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5% trong năm 2018

;
Thứ Sáu, 09/03/2018, 10:41 [GMT+7]

Chiều 8.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về công tác đào tạo nghề năm 2018. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đã đạt 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đạt 22,5%. Năm 2018, tuyển sinh đào tạo nghề phải đạt được 35.500 người ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng, nhằm đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đạt 23,5%. Trong năm, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế đào tạo nghề theo các Quyết định 1956, 3577; tiến hành sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp...

D.LỆ

.
.
.
.
.