Tam Kỳ phấn đấu đào tạo nghề cho 490 lao động trong năm 2018

;
Thứ Ba, 10/04/2018, 10:19 [GMT+7]

UBND TP.Tam Kỳ vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động năm 2018.

Theo đó, đối tượng thực hiện là lao động trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và công tác xuất khẩu lao động; lao động thuộc diện được hưởng các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người tàn tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, bộ đội xuất ngũ. Theo chỉ tiêu đề ra, thành phố sẽ đào tạo nghề cho 490 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tạo việc làm tăng thêm cho 1.746 lao động và đưa 10 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Được biết, kinh phí thực hiện trích từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn ngân sách thực hiện Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ngày 19.7.2016 của HĐND tỉnh.

QUANG SƠN

.
.
.
.
.