Thay đổi trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN

;
Thứ Tư, 30/01/2019, 12:49 [GMT+7]

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16.11.2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019, mức lương tối thiểu vùng cụ thể như sau: Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Theo đó, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng thay đổi theo. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh đã yêu cầu các địa phương, các đơn vị sử dụng lao động chủ động rà soát lại mức tiền lương tối thiểu trong tháng, bảng lương đơn vị đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động địa phương để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ đối chiếu, điều chỉnh tăng, giảm lao động, quỹ tiền lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kịp thời với cơ quan BHXH.

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng thay đổi kể từ năm 1.1.2019. Căn cứ Thông báo số 44/TB-BHXH ngày 5.1.2019 của BHXH Việt Nam thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, thì lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,0666%/tháng; lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,8666%/tháng.

Để giúp người lao động có thể tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của mình, cơ quan BHXH thường xuyên cập nhật kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động đến thời điểm tra cứu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật về tiền lương của từng người lao động, cơ quan BHXH đã nâng cấp bổ sung chức năng lấy mã OTP qua số điện thoại cá nhân để thực hiện tra cứu. Vì vậy, để thực hiện được chức năng này, đơn vị sử dụng lao động cần phải cung cấp số điện thoại của tất cả người lao động trong đơn vị trước ngày 31.1.2019 để cơ quan BHXH bổ sung vào hồ sơ cá nhân và cung cấp mã OTP cho người lao động, phục vụ cho việc tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động khi cần thiết.

L.D
 

.
.
.
.
.