Phú Ninh triển khai công tác xuất khẩu lao động

;
Thứ Sáu, 19/04/2019, 12:19 [GMT+7]

Sáng 18.4, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2019 - 2021.

Đến cuối năm 2018, số người có khả năng lao động nằm trong độ tuổi từ 15 - 60 trên địa bàn huyện Phú Ninh là 50.976 người, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 42.040 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 61,09% dân số toàn huyện. Số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 11.417 người. Từ năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh mới có 149 lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng (năm 2016: 30 lao động, năm 2017: 57 lao động và năm 2018: 62 lao động). Hiện nay số lao động của huyện Phú Ninh đang làm việc tại nước ngoài khoảng gần 200 lao động, ước tính mỗi năm gửi thu nhập về gia đình gần 40 tỷ đồng.

Đây là con số khá khiêm tốn so với nguồn lao động của địa phương Phú Ninh. Trong thời gian tới huyện tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động… Phấn đấu từ năm 2019 - 2021, Phú Ninh đưa 360 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
 

.
.
.
.
.