10 năm, giải quyết việc làm cho gần 348 nghìn lao động

;
Thứ Sáu, 31/05/2019, 14:28 [GMT+7]

(QNO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, 10 năm qua, Quảng Nam giải quyết việc làm được 347.976 lao động, trung bình mỗi năm giải quyết gần 35 nghìn lao động. Trong đó tạo việc làm mới gần 21 nghìn lao động; lao động qua đào tạo chiếm hơn 50%, lao động qua đào tạo nghề chiếm hơn 31%.

UBND tỉnh cho biết, quy mô về tuyển sinh dạy nghề ngày càng tăng. Cụ thể: trong gần 15 năm trở lại đây số lượng lao động tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề hơn 10.670 người, trung cấp hơn 28.560 người, sơ cấp hơn 168.410 người, dạy nghề thường xuyên hơn 224.530 người.

Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc làm cho thanh niên lồng gép với việc hỗ trợ vay vốn thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ việc làm. Qua gần 15 năm, doanh số cho vay hơn 959,3 tỷ đồng, giải quyết cho 21.391 lao động; trong đó có 4.216 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.