Các cụm công nghiệp ở Đại Lộc đang tạo việc làm cho gần 3.200 lao động

;
Thứ Ba, 11/06/2019, 12:41 [GMT+7]

Năm 2018, Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp - Thương mại & dịch vụ (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp (CCN) huyện Đại Lộc đã xúc tiến kêu gọi 13 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư dự án trong CCN trên địa bàn huyện. Có thể kể đến một số dự án như Dự án gia công cơ khí của Công ty TNHH Quang Lộc tại CCN Đại Hiệp giai đoạn 2; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Công ty CP Đầu tư hạ tầng Quảng Nam tại CCN Đại An; dự án sản xuất xi măng của Công ty CP Cosevco tại CCN Đại Hiệp giai đoạn 2...

Đến nay Đại Lộc có 15 CCN với tổng diện tích gần 392ha (mới thành lập thêm CCN Tân Chánh); 13/15 CCN đã đi vào hoạt động (riêng CCN Đông Phú đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và CCN Tân Chánh đang xin cấp thẩm quyền để quy hoạch chi tiết 1/500). Hiện, Đại Lộc có 47 dự án, nhà máy trong các CCN với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.000 tỷ đồng; tổng số lao động đăng ký theo dự án hơn 9.700 người, tổng số lao động thực tế đang làm việc là 3.179 người.

HOÀNG LIÊN
 

.
.
.
.
.