PC Quảng Nam không cắt điện ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5

TRUNG LỘ |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lập phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong dịp nghỉ lễ 30.4.

Theo đó, PC Quảng Nam đã lập lịch, bố trí lực lượng tại các đơn vị 50% quân số, ứng trực 24/24 giờ trong các ngày 30.4 và 1.5. Đồng thời bố trí sẵn phương tiện, dụng cụ và vật tư, thiết bị dự phòng, phương án tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc để khẩn trương khắc phục, nhanh chóng cấp lại điện cho nhân dân khi có sự cố xảy ra. Cán bộ, công nhân viên đều tuân thủ nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh và an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan.

Đặc biệt, trong ngày 30.4 và 1.5, PC Quảng Nam đảm bảo không cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố và do khách hàng yêu cầu. Cùng với nỗ lực đảm bảo điện cho các ngày lễ lớn của đất nước, PC Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo chỉ thị về việc triển khai phòng chống dịch bệnh, bảo đảm điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

TAGS