Phân bổ gần 600 tấn gạo hỗ trợ học sinh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ.

Quảng Nam tiếp nhận gần 600 tấn gạo từ nguồn Trung ương để phân bổ các địa phương hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, tại các trường học thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tổng số học sinh được hỗ trợ là 13.286 với định mức 15kg/tháng/học sinh, được cấp 3 tháng, giao nhận trước ngày 15.6.2020.

Các địa phương được phân bổ gạo gồm: Bắc Trà My (hơn 119 tấn/2.662 học sinh), Đại Lộc (5 tấn/105 học sinh), Đông Giang (hơn 44 tấn/980 học sinh), Nam Giang (hơn 108 tấn/2.413 học sinh), Nam Trà My (hơn 178 tấn/3.967 học sinh), Tây Giang (hơn 72 tấn/1.609 học sinh), Núi Thành (hơn 2 tấn/53 học sinh), Phước Sơn (hơn 57 tấn/1.272 học sinh), Hiệp Đức (hơn 9 tấn/215 học sinh), Thăng Bình (180kg/4 học sinh), Tiên Phước (180kg/4 học sinh) và TP.Tam Kỳ (90kg/2 học sinh).

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT làm việc với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng để ký kết hợp đồng tiếp nhận và phân bổ số gạo trên đến học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức, thời gian và thanh quyết toán theo quy định.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và các bộ ngành Trung ương.

TAGS