Phấn đấu 100% vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý các vụ án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp”.

Dự án nhằm tăng cường khả năng, điều kiện, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và nâng cao phẩm chất, trình độ cho các lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh nhằm ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, người nghiện ma túy.

Nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra các cấp, năng lực thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, năng lực xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các vụ án hình sự về ma túy, đảm bảo truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chỉ tiêu đặt ra là đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống ma túy thuộc lực lượng chuyên trách của công an, bộ đội biên phòng, hải quan và kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa của Tòa án nhân dân.

Tích cực bám tuyến, địa bàn, triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả phương tiện thông tin với nội dung phù hợp với từng vùng miền, từng loại đối tượng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy.

Phấn đấu 100% vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; 99% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện, trong đó coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để gây ra các vụ phạm tội…

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2020 trong Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các sở: Y tế, Công Thương, Tư pháp, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

TAGS