Tăng cường quản lý chất thải để phòng chống dịch Covid-19

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm). Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường thì thực hiện xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tập trung chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt nói riêng và chất thải nói chung trên địa bàn tỉnh đảm bảo.

Sở Y tế tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải y tế, chất thải nguy hại. Kiểm soát các cơ sở y tế có khu vực cách ly tập trung bố trí điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định. Đồng thời hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh khẩu trang, thuốc và các thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không đúng quy định, không đảm bảo an toàn, gian lận thương mại gây thiệt hại người tiêu dùng.

Sở Thông tin và truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân.

Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm).

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở TN&MT, Sở Y tế chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thải bỏ khẩu trang đúng nơi quy định; tuyên truyền người dân thực hiện việc vệ sinh môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường. Triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát công tác thu gom, quản lý, tập kết chất thải đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quản lý đảm bảo cảnh quan môi trường, an toàn.

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở TN&MT. Trong đó lưu ý bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng, đặc biệt là các nơi tụ tập đông người.