Toàn tỉnh có 2.469 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững

DIỄM LỆ |

Sáng 10.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp trực tuyến với các địa phương về thực hiện nhiệm vụ thoát nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2020.

 

Theo số liệu tổng hợp của Sở LĐ-TB&XH, đến nay toàn tỉnh có 2.469 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững và 1.685 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững. Kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2020 đã phân bổ hơn 450 tỷ đồng. Các địa phương chỉ mới giải ngân đạt 22,93% kế hoạch vốn, chủ yếu là vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 3.059 lượt hộ nghèo vay hơn 113,9 tỷ đồng, 6.562 lượt hộ mới thoát nghèo vay hơn 303,6 tỷ đồng; 1.617 lao động học nghề theo các cơ chế; 252 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Toàn tỉnh cấp miễn phí 208.337 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 11.874 người cận nghèo; hỗ trợ một phần tiền ăn, chi phí đi lại, khám chữa bệnh cho 13.908 lượt người nghèo, khó khăn...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để vận động hộ nghèo thoát nghèo bền vững theo chỉ tiêu đã được giao từ đầu năm, trong đó chú ý hỗ trợ cho hộ nghèo là người có công thoát nghèo trong năm 2020. Các địa phương tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư giảm nghèo đã được phân bổ đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

TAGS