Ưu tiên thoát nghèo cho hộ người có công

NHẬT LINH |

Năm 2020, tỉnh phấn đấu xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công cách mạng theo mục tiêu chung của toàn quốc...

Phụ nữ miền núi với mô hình trồng rau lủi để thoát nghèo. Ảnh: D.L
Phụ nữ miền núi với mô hình trồng rau lủi để thoát nghèo. Ảnh: D.L

Toàn tỉnh hiện còn 416 hộ nghèo (ở 12 huyện) có thành viên hưởng chính sách người có công cách mạng. Trong đó, có 455 nhân khẩu đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 287 nhân khẩu hưởng trợ cấp 1 lần. Theo phân tích thực trạng ở nhóm này, phần lớn hộ nghèo có thành viên là người có công đều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, thông tin.

Đến nay, đã có 7/12 huyện ban hành kế hoạch quyết tâm xóa nghèo cho hộ người có công trong năm 2020. Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu 5 địa phương còn lại gồm Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Núi Thành, Thăng Bình sớm hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ nhóm hộ này thoát nghèo theo mục tiêu chung của toàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công cách mạng, với mục tiêu hỗ trợ nhóm hộ này tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản mà họ đang thiếu hụt. Và đích đến là trong năm 2020 này không còn hộ nghèo có thành viên là người có công cách mạng. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết 49 hỗ trợ cho nhóm hộ này cải thiện thu nhập bằng nguồn ngân sách tỉnh, để họ vượt qua chuẩn nghèo tại nơi sinh sống.

Đối với các địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện như Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Tiên Phước..., hộ người có công nghèo đã được phân thành từng nhóm cụ thể để trợ giúp thoát nghèo. Với hộ không có khả năng thoát nghèo được thì từ các nguồn hỗ trợ của nhà nước, nguồn xã hội hóa sẽ hỗ trợ về nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch, phương tiện nghe nhìn hoặc hỗ trợ thêm trợ cấp hàng tháng từ nguồn vận động. Những hộ nghèo người có công có khả năng thoát nghèo như có sức lao động, có đất đai thì các địa phương hỗ trợ sinh kế, cây, con giống, vốn vay, việc làm... Sự hỗ trợ này sẽ tạo động lực cùng với chính sách thoát nghèo của tỉnh tác động toàn diện giúp hộ người có công thoát nghèo bền vững hiệu quả hơn.