Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển

TRÚC VĂN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương cấp huyện khẩn trương góp ý dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030” của UBND tỉnh và gửi về đơn vị trước ngày 27.8.2020.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2023 cơ bản hoàn thành bản đồ hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ biển; các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, ven biển; chủ động sắp xếp lại dân cư, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, ven biển; đến năm 2030, hoàn thành chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông, ven biển có diễn biến xói bồi phức tạp cần chỉnh trị.

TAGS