Sở Khoa học - Công nghệ đề nghị thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ

;
Thứ Tư, 14/06/2006, 08:37 [GMT+7]

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đã kiến nghị với HĐND tỉnh  nghiên cứu ban hành  cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển KH&CN ; đồng thời, cân đối ngân sách tỉnh đầu tư cho KH&CN  hằng năm cao hơn 2% tổng chi ngân sách. Sở cũng kiến nghị  hình thành quỹ  phát triển KH&CN  của tỉnh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ,  nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh.

T.L

.
.
.
.
.