Thông qua đề án chiến lược phát triển khoa học & công nghệ đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

;
Thứ Tư, 14/06/2006, 09:05 [GMT+7]
Chiều  12-6,   UBND tỉnh đã nghe Sở Khoa học - Công nghệ báo cáo   và thông qua dự thảo đề án chiến lược phát triển khoa học & công nghệ đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Mục tiêu đề án  là   đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ làm chuyển biến một bước cơ bản về kinh tế theo hướng xây dựng tỉnh công nghiệp ;  tăng cường quản lý, kiểm soát công nghệ nhập ; tập trung đầu tư  cơ sở vật chất trang thiết bị   để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các đơn vị thuộc hệ thống các cơ quan khoa học, công nghệ tỉnh. Đặc biệt, chú trọng đến  công  tác đào tạo xây dựng đội ngũ khoa học và công nghệ đáp ứng  yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa,  hiện đại hóa.ĐH
.
.
.
.
.