Hội thảo "Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

;
Thứ Hai, 24/07/2006, 09:59 [GMT+7]
Ngày 21-7, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước".Hơn 30 tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung  thảo luận các chủ đề như : cơ sở pháp lý và thực tế để ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ; bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ trong ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực nghiên cứu cơ khí, tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, viễn thông và công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...;  đổi mới công tác chấm chọn và tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ hằng năm... T.L
.
.
.
.
.