6 tháng, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh kết nạp 134 đảng viên

T.LĨNH - V.ANH |

Sáng 16.7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ đến dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TU.

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 134 đảng viên, đạt 67% so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm; xét chuyển đảng chính thức cho 158 trường hợp; chuyển sinh hoạt đảng cho 163 trường hợp; phát thẻ Đảng cho 236 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho 19 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nâng cao cả về số lượng và chất lượng; đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định.

T.LĨNH - V.ANH