Bắc Trà My: Tiến hành trên 50 cuộc kiểm tra, giám sát trong công tác Đảng

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Bắc Trà My đã tiến hành 52 cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và 32 Điều lệ Đảng. Trong 10 tháng đầu năm 2014, Huyện ủy Bắc Trà My đã mở 4 lớp nhận thức về Đảng cho 307 quần chúng ưu tú, chuyển chính thức cho 97 đảng viên dự bị và tổ chức kết nạp 119 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ huyện có 1.879 đồng chí.

Thời gian qua, Huyện ủy Bắc Trà My đã kịp thời triển khai quán triệt các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập Bác Hồ…

ĐOÀN ĐẠO