Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm 8 lãnh đạo cấp phòng: Làm trước để nêu gương

HÀN GIANG |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy với việc giảm từ 5 phòng xuống còn 4 phòng trực thuộc, thực hiện giảm 8 lãnh đạo cấp phòng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Tin liên quan

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tổ chức đảng - đảng viên và công tác cán bộ. Ảnh: H.G
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tổ chức đảng - đảng viên và công tác cán bộ. Ảnh: H.G

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, là một trong những cơ quan tham mưu cho cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), chính vì vậy, tập thể lãnh đạo ban nhận thức chung nhất là phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời từ đó rút kinh nghiệm, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh thực hiện hiệu quả tinh thần nghị quyết.

- Từ kết quả đạt được, ông có thể chia sẻ thêm về cách làm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy?

"Qua khảo sát, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận thấy còn nhiều cơ quan, đơn vị có tổ chức đầu mối bên trong rất rườm rà, chồng chéo; hiệu lực, hiệu quả chưa được phát huy. Cấp phó trưởng phòng còn nhiều, có phòng không có nhân viên, chỉ có lãnh đạo cấp phòng. Đây là một thực trạng đang đặt ra, và sắp đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt thực hiện giảm đúng quy định về tổ chức đầu mối bên trong và số lượng cấp phó trưởng phòng, góp phần thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)."
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng

- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Đầu tiên là phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để cho cán bộ, đảng viên hiểu, thấm thía được tinh thần nghị quyết của Trung ương. Tôi cho rằng đây là việc làm hết sức quan trọng, cũng là giải pháp đặt lên hàng đầu. Anh em có hiểu thì mới thống nhất trong nhận thức và hành động, nếu không thì sẽ rất khó thực hiện hoàn thành. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm đi, làm lại nhiều lần công tác này, ví dụ như tuyên truyền cho anh em hiểu rằng, giảm số lượng cấp phó hiện nay không phải các trường hợp đó không đủ về uy tín, không đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ phó phòng. Nhiệm vụ đó có thể họ làm được và làm tốt hơn nhưng tình hình hiện tại cho thấy cấp phó đã thừa, chính vì vậy cần phải giảm cho hợp lý với yêu cầu. Khi anh em nhận thức rõ như vậy thì sẽ nhận được sự đồng thuận cao trong cơ quan, từ đó tiến hành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong và giảm số lãnh đạo cấp phó phòng.

Trong triển khai thực hiện chúng tôi rất trăn trở, thảo luận tìm nhiều biện pháp. Lúc đầu tính tổ chức thi để lựa chọn, nhưng khi bàn kỹ thì thấy làm như vậy sẽ tạo ra sự căng thẳng, quá áp lực. Từ đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa ra mấy phương thức, trước hết là kêu gọi sự tự giác xin thôi không giữ chức vụ phó trưởng phòng của anh em. Sau đó thảo luận từng phòng để xem xét, rồi bước cuối cùng là tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 đồng chí để lựa chọn 6 người giữ chức danh phó trưởng phòng theo số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp.

- Như vậy, việc giải quyết chế độ chính sách, rồi tinh thần làm việc của các trường hợp không còn giữ chức vụ phó trưởng phòng ra sao, thưa ông?

- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Trước khi thực hiện việc này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặt ra các chính sách phù hợp quy định, chủ trương của Trung ương. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng và quan trọng nhất là anh em thấy được trách nhiệm, đòi hỏi phải hy sinh lợi ích cá nhân của mình để góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Thực hiện thu gọn đầu mối, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã sáp nhập Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Phòng Chính sách và đào tạo cán bộ thành Phòng Tổng hợp và chính sách, đào tạo; qua đó đã giảm 1 chức danh cấp trưởng phòng. Đồng thời với việc giảm từ 5 phòng xuống còn 4 phòng trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã thực hiện giảm 7 chức danh phó trưởng phòng (trước khi sắp xếp có 14 người giữ chức danh phó trưởng phòng).

Qua hơn một tháng thực hiện việc sáp nhập, giảm chức danh phó trưởng phòng, tinh thần đồng thuận, tư tưởng trong cán bộ, anh em cơ quan vẫn được giữ vững ổn định, công việc trôi chảy, không có vấn đề gì xáo trộn lớn. Số anh chị em không còn giữ chức vụ phó trưởng phòng, đến giờ này chúng tôi nhận thấy đều an tâm về tư tưởng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban Bí thư đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 219 về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức biên chế của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Thành ủy. Nếu sắp tới quy định này được ban hành, liệu việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa thực hiện có bị “vênh” với quy định, thưa ông?

- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Phải khẳng định rằng, Trung ương đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó phòng, nên chắc chắn rằng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh phải triển khai thực hiện.

Theo tôi, sắp đến việc thực hiện các Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) sẽ thuận lợi khi Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 24 chắc chắn sẽ quy định lại cụ thể tổ chức phòng, số lượng cán bộ cấp phó của từng phòng thuộc tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị. Ban Bí thư Trung ương cũng đang dự thảo lần một về sửa đổi, bổ sung Quy định 219 của Ban Bí thư về quy định chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức biên chế của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tôi nghĩ nếu được Ban Bí thư ban hành, đây cũng là cơ sở rất thuận lợi khi quy định dưới 5 người thì không thành lập phòng; phòng có từ 9 người thì có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; còn phòng trên 9 người thì có không quá 2 phó trưởng phòng. Điều đáng mừng là vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đưa ra tiêu chí khá tiệm cận với Trung ương khi thực hiện phòng có 4 - 7 người thì có tối đa không quá 1 phó trưởng phòng; còn từ 8 người trở lên thì có không quá 2 phó trưởng phòng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lấy tiêu chí này để thực hiện giảm số lượng cấp phó trưởng phòng. Sau này khi Trung ương có quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ dễ dàng điều chỉnh phù hợp. Cũng chính nhờ đặt ra tiêu chí như vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy mới thuận lợi thực hiện việc sáp nhập phòng, giảm chức danh phó trưởng phòng đạt kết quả như mong muốn.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HÀN GIANG